Syndróm spánkového apnoe

Syndróm spánkového apnoe je termín, ktorý označuje niekoľko typov porúch dýchania počas spánku. Zaraďujeme ho do skupiny spánkových porúch, ku ktorým radíme aj hypoventilačné syndrómy.

Čo je podstatou spánkového apnoe?

Podstatou spánkového apnoicého syndrómu sú repetitívne (opakované) pauzy v dýchaní počas spánku. Najčastejšie sa prejavuje ako nočná zástava dýchania a denná únava až spavosť, čo sa niekedy nesprávne zamieňa s únavovým syndrómom.   

Definícia spánkového apnoe je založená na charakteristických, opakovaných epizódami, kedy nedýchame počas noci, ktoré sa vyskytnú aspoň 5x za noc alebo na výrazne obmedzené dýchanie, ktoré sa zamieňa za vzlyky alebo vzdychy zo spánku, ktoré trvajú aspoň 10 sekúnd. Prítomná musí byť už hore spomínaná denná spavosť.
Závažné a najdlhšie trvajúce apnoe sa vyskytuje počas hlbokého spánku, kedy dochádza ku výrazne zníženej saturácií (nasýtenosti krvi) kyslíka. Takáto opakovaná  hypoxia (nedokysličenosť) je spojená so samotným zobudením sa, kedy sa zobudením alebo povrchovejším spaním vieme nadýchnuť  a obnovíme tak činnosť pľúc. Častým budením sa nastáva tzv. fermentácia spánku, teda členenie spánku na menšie časové jednotky, čo v konečnom dôsledku spôsobí už spomínanú dennú spavosť, pretože telo si cez noc neodpočinie.

Aký je mechanizmus poruchy dýchania?

U  väčšiny chorých dochádza k opakovanému zúženiu až uzatvoreniu horných dýchacích ciest v oblasti podnebia a jazyka. Dochádza k úsilnému dýchaniu, kedy zapájame pomocné dýchacie svaly hrudníka a brucha. V takomto prípade hovoríme o obštrukčnom type spánového apnoického syndrómu.

Centrálny typ syndrómu je menej častý. Dochádza pri ňom k normálnemu dýchaniu, a hlavnú príčinu predstavuje porucha na úrovni mozgu, ktorá je spôsobená zvýšenou citlivosťou mozgového tkaniva na koncentráciu CO2 .

Na zopakovanie prírodovedy a biológie…

Pri dýchaní sa do tela dostáva kyslík, O2, ktorý je v tele zúžitkovaný na okysličenie krvi. Krv rozvádza kyslík do príslušných orgánov a tkanív, ktoré to v tom čase najviac potrebujú. Primárne sa však vždy rozvádza z pľúc do srdca a mozgu, pečene a následne do svalov, ktoré sú rovnako závislé na kyslíku. Z tela vydychujeme CO2, oxid uhličitý, ktorý je zmetabolizovaný a premenený v tele ako odpadový produkt.

Ide o častú chorobu?

Dôležité je povedať, že ide o chorobu, ktorú málo ľudí rieši ! Myslíme si často, že sa zobúdzame alebo ťažšie dýchame, pretože sa nám sníval zlý sen, na ktorý si nepamätáme alebo sme len tak unavení, že nevieme ani spať poriadne. A to je chyba!

Obštrukčný typ sa vyskytuje približne u 4% mužov a asi 2% žien, najmä v produktívnom veku do 60.roku života. Centrálny je na tom lepšie, jeho výskyt sa pohybuje okolo 1% u oboch pohlaví.

Ako vyzerá človek, ktorý trpí spánkovým apnoe?

Ako sme si už nie raz spomenuli, najčastejším prejavom je denná spavosť, teda človek je unavený, nepomáha mu káva ani iné podporné látky na udržanie pozornosti, je cez deň neproduktívny.  Významne sa k spánkovému apnoe radí aj porucha výživy, pri ktorej sledujeme, že väčšina chorých trpí nadváhou alebo metabolickým syndrómom.

Počas choroby často dochádza k zvýšeniu telesnej hmotnosti, zhoršeniu metabolizmu cukru, vzniku cukrovky, zníženiu krvného tlaku alebo naopak jeho extrémnemu zvýšeniu, kedy sa telo snaží únavu kompenzovať. Často sa stáva, že chorí sú zmätení, trpia depresiami a poruchami osobnosťami, spojitosť hľadajte v tom, že sú nevyspatí a teda aj výrazne podráždení a majú sklon k poruchám pamäti.
Čo sa týka sexuálneho života, môže dôjsť k zníženiu libida, u žien k vynechávaniu menštruácie alebo omeškanie či zhoršenie priebehu. Muži trpia na zníženú plodnosť a neschopnosť ejakulácie.

V spojitosti so spánkom ako takým, pacienti s takýmto syndrómom často chrápu, čo môže byť hlavným príznakom.   Počas apnoickej pauzy môžeme u nich vidieť nekoordinované pohyby dolných končatín, ktorými sa snažia pomôcť dýchacím svalom ku lepšiemu nadýchnutiu sa.

Ako zistí lekár, že mám syndróm spánkového apnoe?

Nebojte sa, nebude pri Vás celú noc bdieť. Metóda, ktorá lekárovi povie, že s Vami niečo počas spánku nie je v poriadku sa volá limitovaná polygrafia, ktorá počas celej noci sleduje vaše kardiorespiračné parametre. To v preklade znamená, že sleduje vašu činnosť srdca a monitoruje dýchanie, pohyby hrudníka a brucha. Štandardnou metódou je polysomnografia, ktorá Vám bude počas spánku merať aktivitu mozgu, vďaka čomu môže overiť, že ste sa počas noci stali na chvíľu „aktívnymi“, teda že ste sa prebudili, hoc si to nepamätáte. Zachytí aj skrátenie hlbokého spánku.

Kedy sa apnoe objavuje?

Centrálny typ sa najčastejšie vyskytuje v NREM fáze spánku, zatiaľ čo obštrukčný typ je častejší v REM fáze, pretože v nej dochádza ku najvýraznejšiemu poklesu nasýtenosti krvi kyslíkom.

Ako sa spánkové apnoe lieči?

Prvou voľbou lekára bude pri obštrukčnom type, že vám naordinuje trvalú, teda nočnú, aplikáciu podpory dýchania, teda prístroj, pomocou ktorého bude dýchanie pravidelnejšie a plynulejšie. Vytvorí sa ním podtlak v horných dýchacích cestách. Používa sa najčastejšie kyslíková maska, ktorá siaha až po zúžené miesto a pomáha tak zlepšovať dýchanie. U ľudí, ktorí trpia týmto syndróm kvôli zle vyvinutý častiam dýchacej trubice , sa najčastejšie vykoná chirurgický zákrok, pomocou ktorého sa rozšíria dýchacie cesty a pacientom sa uľaví od nespavosti a nedostatku kyslíka.

V prípade centrálneho typu sa liečba zatiaľ obmedzuje na lieky a liečivá, ktoré pomáhajú k lepšej saturácií a nahradzujú kyslík.  Nakoľko ide často o kardiálne prípady, liečba pozostáva aj z liečenia primárnej choroby, ktorá takéto ťažkosti vyvolala.

Akú má spánkové apnoe prognózu?

V prípade, že ste neliečení, hrozí zväčšená pravdepodobnosť náhlej smrti počas spánku, ktorá je spôsobená nedokrvenosťou najdôležitejších orgánov a tkanív ľudského tela !  Rovnako tak s nedokrvenosťou a nedokysličením sa častejšie vyskytujú kardiovaskulárne príhody, ako napríklad infarkt myokardu.

Avšak včasná diagnostika a začatie liečebného postupu Vás nemusí stáť život! Preto, ak ste spozorovali na sebe niektoré z uvedených prejavov choroby, vyhľadajte svojho lekára a povedzte mu o nich!

Dôležité je, aby ste pri prejavoch spánkového apnoe sa úplne vyhýbali alkoholu, cigaretám, sedatívám a drogám !  Výrazne zhoršujú stav ! Rovnako tak je dôležité dbať na správnu životosprávu a sledovať príbytok alebo úbytok na hmotnosti

 

Profile photo of Simona Pavúková

Simona Pavúková

Simona je študentkou medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V momente ako skončí jej rozvrh školský však jej medicínsky život pokračuje. Aktívne spolupracuje s OZ Lymfoma, ktoré sa zaoberá podporou pacientov s rakovinou lymfatických uzlín. Od malička túži byť patologičkou alebo onkologičkou. Bojí sa pavúkov, nenávidí studené mlieko a jej najväčším nepriateľom je čas. Relaxuje s kávou, a ako inak, s knihou v ruke.

Pridaj komentár

Prejsť na panel nástrojov