Príprava na totálnu endoprotézu a operačný zákrok

Prinášame pokračovanie na tému úplná endoprotéza. Tentokrát sa budeme venovať príprave pred operáciou – výmeny bedrového kĺbu. Aké vyšetrenia sú potrebné, je potrebná úplná anestéza pri zákroku…

Čo sa deje pred nástupom do nemocnice?

Aké vyšetrenia sú nevyhnutné pre posúdenie diagnózy, miery ochorenia a prípravy na operáciu?
Pacient je najprv zaradený do poradovníka ny výmenu bedrového kĺbu, mesiac pred operáciou dostáva predpokladaný termín nástupu do nemocnice. V našej nemocnici sa čakacia doba skrátila na 2 – 3 mesiace vďaka novej operačnej sále, rozšíreniu personálu a skráteniu pooperačnej doby.

Mesiac pred operáciou posielame pacientovi dotazník a informácie, ako majú prebiehať predoperačné vyšetrenia, predoperačné testy a čo je potrebné k operácii. Pacient sa príde 5 – 6 dní pred plánovaným nástupom do nemocnice ukázať svojmu operatérovi, prekontrolujú sa všetky závery predoperačného vyšetrenia a pacient sa posiela na tzv. anesteziologické vyšetrenia. Anesteziológ s pacientom prejde všetky choroby, ktoré prekonal, skontroluje, či nie je potrebné vykonať ešte ďalšie doplňujúce vyšetrenie. Ak je všetko z anesteziologického hľadiska v poriadku, dá pacientovi odporučenie, že môže byť prijatý na operáciu úplnej endoprotézy.

V deň operácie sa pacient dostaví do ambulancie, kde lekár a zdravotná sestra ešte raz dôkladne prekontrolujú, či sú v poriadku všetky predoperačné vyšetrenia, či má pacient so sebou všetky lieky, vhodné barle, veci potrebné do nemocnice atď. Následne je pacient prijatý na oddelenie, kde sa ho ujme zdravotná sestra a prijímací lekár, ktorý zhodnotí, či nie sú žiadne kontraindikácie pre plánovanú operáciu, napr. zápalové ochorenia, viróza a pod. Všetky tieto vyšetrenia sa vykonávajú, aby sa zabránilo komplikáciám, ktoré by mohli po operácii výmeny bedrového kĺbu nastať.

Je možné robiť zákrok v lokálnej anestéze alebo je nevyhnutná celková anestéza?

Gro našich pacientov má tzv. spinálnu anestézu, t. j. dočasne sa na 2 – 3 hodiny umŕtvia obe dolné končatiny podaním anestézy do spinálneho kanála. Zároveň sa počas operácie pacientovi podávajú sedatíva, takže väčšinou pacient celý zákrok prespí.

Celková anestéza je nevyhnutná pri pacientoch so závažným ochorením chrbtice, pri ktorom sú vážne deformačné zmeny a je veľmi ťažké podať spinálnu anestézu. Niektorí pacienti si sami prajú byť radšej v celkovej anestéze, napríklad keď už majú predchádzajúcu skúsenosť s lokálnou anestézou, pri ktorej vnímali priebeh operácie a nepôsobilo to na nich dobre, prípadne mali iný nepríjemný zážitok.

Užíva pacient tesne po operácii nejaké medikamenty?

Ak áno, čomu konkrétne má ich užívanie predchádzať alebo napomôcť?
Väčšina pacientov sú starší ľudia, ktorí užívajú veľké množstvo liekov, či už na srdce, obličky, celkové prekrvenie atď. Anesteziológ rozhoduje, ktoré lieky je potrebné pred operáciou vysadiť, po operácii sa nabieha na normálny cyklus užívania liekov.

Každý pacient už počas operácie a nasledujúcich 48 hodín dostáva preventívnu dávku antibiotík, ktorá sa pravidelne obmieňa. Po operácii je tiež nevyhnutné užívať lieky, ktoré zabraňujú tromboembolickej chorobe. Pacient ďalej dostáva analgetiká proti bolesti – podľa jeho hmotnosti a podľa závažnosti danej operácie. Dôležitý je tiež dostatočný príjem tekutín.

Nabudúce si povieme niečo o Rehabilitácia po operácii bedrového kĺbu.

Pridaj komentár

Prejsť na panel nástrojov