Keď Vás choroba/PN vyradí z hry…

Poznáte ten stav, kedy si myslíte, že úplne banálne ochorenie prejde po pár dňoch, no ono nie a nie odísť?

Každý pracujúci človek sa už stretol s týmto problémom. Práceneschopnosť je nepríjemný stav, ktorý naruší harmóniu stereotypu dobrým, ale aj zlým smerom. Ide o stav, kedy poistenec (ktorejkoľvek poisťovne na Slovensku) nie je na prechodnú dobu schopný vykonávať svoju prácu. Lekár musí zvážiť aj pracovné prostredie, podmienky na vykonávanie práce s ochorením a iné aspekty práceneschopnosti. Príčinou je spravidla choroba, ktorá bráni výkonu, úraz alebo  nariadené karanténne opatrenie z podozrenia na šírenie infekcie medzi spolupracovníkmi. Môže však ísť aj o chorobu z povolania alebo prípadne pracovný úraz.

Kto mi dá potvrdenie o práceneschopnosti ?

Potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti vydáva ošetrujúci lekár do 3 dní od  jej vzniku. Toto potvrdenie platí na čas nevyhnutný na obnovenie práceneschopnosti. Následne je nutné potvrdenie odovzdať na Vašom pracovisku príslušnej zodpovednej osobe.

„Ostatné za Vás vybaví lekár….“

Potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti sa vyhotovuje v piatich kópiách ( dieloch).

  1. Diel  1  – legitimuje dočasne práceneschopného poistenca.
  2. Diel  2 – žiadosť o nemocenské alebo žiadosť o úrazový príplatok
  3. Diel 2a -žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, odosiela sa zamestnávateľovi, u  živnostníkov a samostatne pracujúcich do sociálnej poisťovne
  4. Diel 3 – hlásenie pre pobočku Sociálnej poisťovne o začiatku dočasnej práceneschopnosti
  5. Diel 4 – hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej práceneschopnosti

Ako je to s náhradou mzdy?

Počas prvých desiatich dní Vám zamestnávateľ alebo Sociálna poisťovňa poskytuje náhradu. Od prvého do tretieho dňa sa spravidla jedná o 25% mzdy. Od 4.do 10.dňa sa jedná o náhradu vo výške 55% mzdy. Ak neschopnosť trvá dlhšie, vypláca sa nemocenské, ktoré je v réžií Sociálnej poisťovne.

Invalidita…

…je  taký nepriaznivý stav, v ktorom poistenec je oproti svojim kolegom schopný vykonávať prácu maximálne v 60% jej potreby. Tento stav spôsobuje dlhodobý, až trvalý pokles práceschopnosti a teda znižuje aj výšku zárobku pacienta. Potvrdenie o takomto ťažkom telesnom postihnutí sa vystavuje na základe lekárskych správ, údajov zo staršej dokumentácie a komplexného vyšetrenia pacienta. Cieľom je získanie úľav v bežnom živote. O výške a druhu invalidity rozhoduje lekár a Sociálna poisťovňa. Takýto pacient má právo na poberanie invalidného dôchodku, ktorého výška a druh je daná samotným zranením, druhom invalidity a jej závažnosti  a mierou neschopnosti vykonávať prácu.

Viac sa dočítate tu :  http://www.socpoist.sk/docasna-pracovna-neschopnost/48763s?set_subframe=blind

Pridaj komentár

Prejsť na panel nástrojov