Áno, v lekárni je pánom pacient…

Portál PrePacienta.sk zorganizoval na podnet svojich čitateľov diskusiu o tom, čo sa deje v lekárni, keď do nej vstúpi pacient. Odpovede sme spoločne hľadali v Cikkerovej sieni, radnice mesta Banská Bystrica spolu s PharmDr. Libušou Kamasovou, zástupkyňou lokálneho výrobcu liekov, Mgr. Luciou Levákovou – magistrou v lekárni z Kremnice a pacientkou, aktívnou členkou pacientského občianskeho združenia Lymfoma Slovensko a zároveň aj lekárničkou v Nitre, Mgr. Petrou Badáčovou.

Našich čitateľov zaujímalo akým spôsobom je možné ušetriť na doplatkoch za lieky.  Preto sme otvorili tému generických substitúcii originálnych liekov. Rozobrali sme na drobné všetky služby, ktoré by mal pacient od lekárnika dostať. V závere sme prebrali možnosti, prostredníctvom ktorých sa pacient môže zorientovať v množstve reklám na doplnky výživy.

Máme právo žiadať generické náhrady liekov?

Lekárnická prax hovorí, že len malé množstvo pacientov pozná svoje právo žiadať v lekárni lacnejšiu generickú substitúciu lieku, ktorý bežne užíva. Generikum, teda termín, ktorým sa bežne označuje liek s rovnakou účinnou látkou ako originálny liek, ale podstatne nižšou cennou je zatiaľ málo využívanou alternatívou. Rozhodnutie pacienta užívať generikum by mal pacient prekonzultovať najlepšie so svojim ošetrujúcim lekárom, ako aj lekárnikom.

V živote pacienta je veľmi dôležitá osoba lekárnika. Všetci naši hostia odporučili pacientom nájsť si svojho stáleho lekárnika, ktorému dôverujú, a ktorý časom získa prehľad o všetkých užívaných liekoch a diagnózach. V takýchto prípadoch lekárnik dokáže pacientovi konkrétnejšie a efektívnejšie poradiť pri otázkach generík, či výbere vhodných výživových doplnkov.

Treba veriť lekárnikom vo výbere správneho liečiva

Všetkým našim čitateľom odporúčame nerozhodovať sa len na základe letákov, či iného druhu reklamy. Dobrý lekárnik s pacientom prekonzultuje to, ktoré liečivo má pre neho vhodnejšiu formu, množstvo účinnej látky na balenie, možné nežiadúce účinky, či interakcie s inými liekmi.

Je potrebné mať na pamäti, že lekáreň nie je obchod, ale miesto, kde sa pacient môže dôverne s lekárnikom porozprávať o svojich problémoch. Miesto, kde je možné odhaliť nebezpečenstvo vzniku zdravotných problémov spôsobených nevhodnou kombináciou liekov. No je to najmä miesto, v ktorom má pacient cítiť, že slúži k jeho dobru.

Aby to tak bolo, je úlohou pacientov naučiť sa trpezlivosti a pýtať sa. Povinnosťou lekárnikov je robiť všetko tak, aby stredobodom ich záujmu bol pacient, ktorému poskytnú kompletné a správne informácie, či služby.

Jednotlivé témy si čoskoro budete môcť pozrieť aj v krátkych videách.

Profile photo of Miroslava Fövényes

Miroslava Fövényes

Mladá žena, matka, ktorá sa naplno venuje pacientom, ich problémom a potrebám. Sama bola pred niekoľkými rokmi hematoonkologickou pacientkou. Odvtedy v práci pacientskej advokátky a zástupkyne pacientov nachádza svoje naplnenie. Vyštudovala verejnú politiku a verejnú správu a niekoľko rokov pracovala v Medzinárodnom vyšehradskom fonde. V súčasnosti je prezidentkou pacientskeho občianskeho združenia Lymfoma Slovensko a viceprezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

Pridaj komentár

Prejsť na panel nástrojov