Pacient si len ťažko obháji svoje práva

Dnes na stretnutí zástupcov Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP)prezidenta SR Andreja Kisku odznelo niekoľko dôležitých viet ohľadom pacientskych práv a ich reálnej vymožiteľnosti. Charta práv pacientov v Slovenskej republike je veľmi všeobecná a obšírna. Pacienti informácie z nej len ťažko použijú v konkrétnych životných situáciách.

Asociácia na ochranu práv pacientov sa preto snaží vzdelávať pacientov v tom, aké majú práva a akými spôsobmi si ich hájiť a vymôcť. „Častokrát im v tom bráni strach, že si svoju situáciu u konkrétneho lekára, či v nemocnici ešte zhoršia“ povedala Miroslava Fovényes, viceprezidentka AOPP.

Podľa Márii Lévyovej, prezidentky AOPP sa minister zdravotníctva Drucker snaží o zavedenie niektorých zmien, no je náročné ich nastaviť tak, aby vyhovovali všetkým stranám v zdravotníckom systéme. Pre AOPP je najdôležitejšie, aby centrom záujmu bol pacient.

Prezident Kiska počas spoločnej diskusie zdôraznil, že „potrebujeme skutočne hlbokú diskusiu o tom, čo sa u nás mení, čo sa zmenilo, čo sa bude meniť, aby ľudia uverili, že ministrova snaha je opretá skutočne o celú našu spoločnosť a že v reálnom čase dosiahneme aj reálne výsledky.“

Okrem iného mal na mysli aj to, aby všetci pacienti vedeli kedy, kde a v akom rozsahu majú nárok na zdravotnú starostlivosť. Je úlohou pacientov vedieť o svojich právach, ale zároveň aj dodržiavať svoje povinnosti týkajúce sa záujmu o svoje vlastné zdravie a prevencie ochorení. Na reálnu zmenu a posun v zdravotníctve však podľa prezidenta treba celospoločenskú podporu.

Pridaj komentár

Prejsť na panel nástrojov